html templates

Nasza propozycja usług szkoleniowo - rozowjowych na rok 2020

Mobirise

DLA NGO (w budowie)

Mobirise

DLA JST (w budowie)

PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ

Nauka w szkole powinna być przyjemnością i przygodą, która pomaga rozwijać zainteresowania i kreatywność uczniów zarówno samodzielnie jak i w grupie. Poprzez dostarczanie sprawdzonych rozwiazań edukacyjnych, szkoleń dla rad pedagogicznych, nauczycieli i rodziców chcemy wprowadzać zmiany polskiego systemie nauczania, tak aby dzieci mogły już dziś korzystać z edukacji przyszłości. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń/warsztatów dla rad pedagogicznych:

  • KSZTAŁTOWANIE POSTAW PRZEZ PRYZMAT WARTOŚCI - w trakcie warsztau uczestnicy nabędą umiejętności pracy z uczniami w oparciu o wartości tak aby wspierały kształtowanie postaw.
  • PRACA Z UCZNIEM - OD PROBLEMU DO ROZWIĄZAŃ - uczestnicy zdobedą wiedzę i rozwiną umiejętności pracy z uczniem w przezwyciężaniu problemów z emocjami i zachowaniem. Warsztat w oparciu o sprawdzone techniki pracy z uczniem.
  • COACHING W PRACY NAUCZYCIELA, PEDAGOGA, WYCHOWAWCY - uczestnicy poznają praktyczne techniki i narzędzia coachingowe oraz wskazówki kiedy i jak je skutecznie stosować do pracy z uczniami, rodzicami, nauczycielami.
  • POSTAWY UCZNIOWSKIE - INNOWACYJNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, PRACA W ZESPOLE  - uczestnicy poznają innowacyjne, kreatywne metody i techniki prowadzenia działań dydaktyczno - wychowawczych oraz pracy w grupie w odniesieniu do kompetencji kluczowych. 

Zapraszamy po więcej informacji

po wstępnym ustaleniu potrzeb przygotujemy Państwu indywidualną ofertę

© Copyright 2020 PROEDUKACJA - Projekt: Agencja Reklamy ArtOpen.pl. All Rights Reserved

Hosting zapewnia KYLOS