html website templates

Kurs International Values Consultant

Kurs pracy z wartościami w pracy indywidualnej .

Kurs kończy się międzynarodową certyfikacją:
International Values Consultant oraz Lambent UK i skierowany jest do:

1

trenerów, coachów, konsultantów, doradców i...

wszystkich osób wspierających innych w rozwoju

2

kadr kierowniczych na każdym każdym poziomie zarządzania

prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy i ich zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych, biur i działów

3

menedżerów, kierowników i konsultantów działów HR

odpowiedzialnych za zatrudnienie oraz rozwój pracowników

4

dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychterapeutów, doradców zawodowych

oraz wszystkich innych pracujących z ludźmi

Celem Kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju nieuświadomionego potencjału własnego oraz pracowników,
 • podnoszenia efektywności własnej i pracowników poprzez pracę z wartościami (również w kontekście wypalenia zawodowego),
 • rozwoju samoświadomości w oparciu o własne wartości i motywacje,
 • wzrostu kompetencji trenerskich poprzez opanowanie pracy z wartościami,
 • odkrywania indywidualnych motywatorów wewnętrznych własnych i pracowników.

Moduł indywidualny (3dni) :

 • Kryteria i definicje wartości,
 • Systemowe podejście do wartości (teoria Spiral Dynamics®),
 • Wartości a motywacje (poziomy Wartościi Graves'a),
 • Miejsce wartości i ich praktyczne zastosowanie w procesie (trenerskim, doradczym, coachingowym),
 • Systemy wartości a realizacja celów w pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Rozwój a zmiana systemu wartości.

Pozyskaną wiedzę wykorzystasz w praktyce podczas:

 • planowania rozwoju pracowników, 
 • budowania proaktywnych postaw i zachowań,
 • prowadzenia rozmów i konsultacji w zakresie postaw i zachowań,
 • budowania równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym,
 • prowadzenia mentoringu,
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Warsztaty mają charakter szkolenia zaawansowanego, dlatego wymagane jest doświadczenie w pracy z Klientem.

Cena kursu: 2952zł (w tym VAT zw.)

Każdy Uczestnik w cenie kursu otrzymuje ***gratis*** narzędzie w postaci "Systemowych Kart Wartości" (wraz z płytą CD z muzyką wartości), których cena rynkowa to 480zł (http://valuesteam.pl/sklep/) oraz drukowane (lub elektorniczne) materiały szkoleniowe.

***EKSTRA*** - bezpłatny półroczny dostęp do pierwszego w Polsce wirtualnego narzędzia pracy z wartościami – Systemowymi Kartami Wartości Values Team!

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW:

Mobirise

16-18.12.2020

(ONLINE)

© Copyright 2020 PROEDUKACJA - All Rights Reserved

Hosting zapewnia KYLOS