Pierwsze normatywne, psychometryczne badanie stylu przywództwa

Kwestionariusz ILM72 powstał na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów  w odpowiedzi na potrzebę zintegrowania, uporządkowania wielości modeli i teorii przywódczych.

Czym jest przywództwo?

"Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie."

P. Clough, D. Strycharczyk

Geneza ILM72:

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International  i Instytut Przywództwa i Zarządzania Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.

Dzięki ogromnej pracy przeanalizowano ponad 200 najczęściej cytowanych modeli, przeprowadzono rzetelne badania. W ten sposób powstał Integrated Leadership Model (Zintegrowany Model Przywództwa) a wraz z nim Integrated Leadership Measure czyli ILM72.

Zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa jest bardzo istotne w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych. Określają one styl przywódczy osoby lub całej organizacji. Po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych. Mają one wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Czym jest ILM72?

ILM72 jest wysokiej jakości narzędziem psychometrycznym, kwestionariuszem zawierającym 72 pytania. Jest testem normatywnym, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji menedżerów i liderów. Umożliwia to porównywanie osób i ich stylów przewodzenia i zarządzania. W wyniku uzyskanych w kwestionariuszu odpowiedzi powstają raporty.

Gdzie przydaje się ILM72?

Raporty z badania ILM72 stanowią nieocenione wsparcie w procesach:

 • rekrutacji,
 • sukcesji,
 • planowania rozwoju,
 • sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych oraz procesach coachingowych.
 • zwiększają trafność pomiarów assessment center i development center,
 • skracają czas diagnozy w procesie coachingu,
 • pomagają modelować kulturę organizacji i precyzyjnie wyznaczać profile kompetencyjne.

Skale ILM72

Skale ogólne ILM72 – wskazują na główne kompetencje przywódcze:

 1. Koncentracja na rezultatach – miara opisuje determinację w realizacji planów, która napędza lidera i jego zwolenników (followers). Satysfakcja jest w znacznym stopniu uzależniona jest od tej kompetencji przywódczej.
 2. Koncentracja na poszczególnych osobach – wskazuje na wzmacnianie zdolności, pewności i zaangażowania jednostek, by umożliwić im osiągnięcie sukcesu i poczucie spełnienia w działaniu.
 3. Koncentracja na pracy zespołowej – podkreśla i wzmacnia międzydziałową pracę zespołową. Określa poziom wiedzy i wsparcia jaki lider udziela w zakresie tego jak pracować razem w organizacji.

Skale szczegółowe ILM72 – wskazują na preferowany styl przywództwa:

 1. Zorientowany na zadania vs. Zorientowany na ludzi – to skala Motywacji, która wskazuje jakimi przekonaniami kieruje się menadżer w motywowaniu ludzi.
 2. Elastyczny vs. Zasadniczy – to skala Angażowania (Engagement) – pokazuje jak zarządzający włącza ludzi w działanie.
 3. Zdecentralizowany vs. Scentralizowany – to miara Kontroli, pokazuje jaki zdaniem menedżera powinien być zakres jego bezpośredniego wpływu.
 4. Zarządzający przez pochwały vs. Zarządzający przez wymagania – to opis preferowanego sposobu Dostrzegania pracy (Recognition).
 5. Nastawiony na proces vs. Nastawiony na efekt – to miara Orientacji na cele i pokazuje poziom determinacji w osiąganiu wyników.
 6. Oparty na zdobytej wiedzy vs. oparty na wrodzonych zasobach – to skala, która pokazuje na ile Struktura działania jest ważna dla menedżera

Co otrzymujesz w ramach badania?

Dlaczego warto wykonać badanie ILM72?

 • Porządkuje, systematyzuje i podsumowuje wiedzę o przywództwie. 
 • Pozwala poznać i zrozumieć różne style kierowania i świadomie kształtować efektywne przywództwo w organizacji.
 • Skraca czas diagnozy stylu przywództwa kandydata oraz pracownika.
 • Zmniejsza ryzyko porażki i zwiększa szanse awansu poprzez zrozumienie możliwości różnych stylów zarządzania i przywództwa.
 • Skraca czas sesji w procesie coachingu i pozwala skoncentrować się na konkretach.
 • Pomaga modelować kulturę organizacji.
 • Wspiera wyznaczanie profili kompetencyjnych.
 • Buduje świadomość kadry zarządzającej i pozwala managerom dostosowywać się do sytuacji, potrzeb zespołów, celów organizacji i innych ważnych czynników stylów kierowania.
 • Wzmacnia i zwiększa możliwości działania specjalistów HR w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. co bezpośrednio wpływa na źródło rzetelnej wiedzy o liderach i pracownikach tworzących sukces organizacji.

Potrzebujesz jedno czy może więcej badań?

Mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności.