Propozycja usług szkoleniowo - rozowjowych na rok 2020

DLA NGO (w budowie)

PROPOZYCJA DLA FIRM

Jeśli czujesz potrzebę zwiększenia efektywności firmy szczególne w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji „miękkich” kadry menedżerskiej - to miło, że tu jesteś.
W dobie kryzysu autorytetów jakakolwiek niespójność komunikatów i działań skutkuje spadkiem zaangażowania pracowników. W ostatnim czasie obserwujemy zmianę  modelu zarządzania z menedżera kontrolującego i transakcyjnego na lidera transformacyjnego, który jest blisko ludzi, deleguje uprawnienia i odpowiedzialność za procesy decyzyjne, upowszechnia wiedzę o organizacji jako sprawnie funkcjonującym systemie opartym na wiarygodnych, integralnych i trwałych WARTOŚCIACH. Ma to kluczowe znaczenie w procesie transformacji i odnalezienia się w rzeczywistości 4.0.

Kurs International
Values Consultant

Zdobądź wiedzę i umiejętności w zakresie efektywności, rozwoju nieuświadomionego potencjału własnego oraz pracowników

istnieje możliwość dofinansowania aż do 80 % wartości kursu

Wartości w Bisnezie 4.0

Rewolucja Przemysłowa 4.0 wymaga porzucenia starych nawyków i poszukania nowych szans, przyjęcia nowych zachowań i zaakceptowania, że zmiana stała się naszą codziennością.

istnieje możliwość dofinansowania aż do 80 % wartości projektu

Badanie MindSonar®

MindSonar jest narzędziem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw.

istnieje możliwość dofinansowania aż do 80 % wartości badania

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Pomożemy stworzyć skuteczny plan rozwoju kadry kierowniczej z wykorzystanem MindSonar®'a. Zbadaj system wartości, styl myślenia oraz potencjał kadry menadżerskiej i osób zarządzających w Twojej organizacji.

istnieje możliwość dofinansowania aż do 80 % wartości kursu

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Aby skutecznie określić i realizować cele strategiczne pomożemy w przygotowaniu takiej diagnozy na trzech poziomach:

1. Analiza strategiczna,

2. Strategia przedsiębiorstwa,

3. Plan rozwoju kadry kierowniczej.

Do badania trzeciej części wykorzystujemy badanie psychometryczne jakim jest MindSonar®, które bada system wartości, styl myślenia oraz potencjał kadry menadżerskiej i osób zarządzających organizacją.

Diagnozę możesz dodatkowo wykorzystać do uzyskania aż 80 % kwoty wartości szkoleń lub doradztwa dla menedżerów (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).

W każdym z sześciu wytypowanych przez PARP makroregionów dla wszystkich przedsiębiorców czeka około 50 milionów złotych.

Zapraszamy po więcej informacji

po wstępnym ustaleniu potrzeb przygotujemy Państwu indywidualną ofertę

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved