Nasza propozycja usług szkoleniowo - rozowjowych na rok 2020

DLA NGO (w budowie)

PROPOZYCJE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne i autonomiczne w działaniu w sferze spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Prowadzą swoją działalność we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność w ramach swojego zakresu kompetencji.
Szkolenia kadry kierowniczej JST w zakresie zarzadzania przez WARTOŚCI to świadoma praca nad tym, w jaki sposób jako menedżer postrzegam mój zespół i jak postrzegany jest on na zwwnątrz, jako realizator strategii rozwoju gminy czy regionu.


Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń/warsztatów dla JST:

Zapraszamy po więcej informacji

po wstępnym ustaleniu potrzeb przygotujemy Państwu indywidualną propozycję

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved