Nasza propozycja usług szkoleniowo - rozowjowych na rok 2020

DLA NGO (w budowie)

PROPOZYCJE DLA SZKÓŁ

Nauka w szkole powinna być przyjemnością i przygodą, która pomaga rozwijać zainteresowania i kreatywność uczniów zarówno samodzielnie jak i w grupie. Poprzez dostarczanie sprawdzonych rozwiazań edukacyjnych, szkoleń dla rad pedagogicznych, nauczycieli i rodziców chcemy wprowadzać zmiany polskiego systemie nauczania, tak aby dzieci mogły już dziś korzystać z edukacji przyszłości. 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń/warsztatów dla rad pedagogicznych:

Szkolenie dla wychowawców

Laboratoria Przyszłości

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy po więcej informacji

po wstępnym ustaleniu potrzeb przygotujemy Państwu indywidualną propozycję

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved