Kurs International Values Consultant

Kurs pracy z wartościami w pracy indywidualnej.

Kurs kończy się międzynarodową certyfikacją:
International Values Consultant oraz Lambent UK i skierowany jest do:

1

trenerów, coachów, konsultantów, doradców i...

wszystkich osób wspierających innych w rozwoju

2

kadr kierowniczych na każdym poziomie zarządzania

prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy i ich zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych, biur i działów

3

menedżerów, kierowników i konsultantów działów HR

odpowiedzialnych za zatrudnienie oraz rozwój pracowników

4

dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychterapeutów, doradców zawodowych

oraz wszystkich innych pracujących z ludźmi

Celem Kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju nieuświadomionego potencjału własnego oraz pracowników,
 • podnoszenia efektywności własnej i pracowników poprzez pracę z wartościami (również w kontekście wypalenia zawodowego),
 • rozwoju samoświadomości w oparciu o własne wartości i motywacje,
 • wzrostu kompetencji trenerskich poprzez opanowanie pracy z wartościami,
 • odkrywania indywidualnych motywatorów wewnętrznych własnych i pracowników.

Moduł indywidualny (3dni - 24h) :

 • Kryteria i definicje wartości,
 • Systemowe podejście do wartości (teoria Spiral Dynamics®),
 • Wartości a motywacje (poziomy Wartości Graves'a),
 • Miejsce wartości i ich praktyczne zastosowanie w procesie (trenerskim, doradczym, coachingowym),
 • Systemy wartości a realizacja celów w pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Rozwój a zmiana systemu wartości.

Pozyskaną wiedzę wykorzystasz w praktyce podczas:

 • planowania rozwoju pracowników, 
 • budowania proaktywnych postaw i zachowań,
 • prowadzenia rozmów i konsultacji w zakresie postaw i zachowań,
 • budowania równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym,
 • prowadzenia mentoringu,
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Co po kursie myślą uczestnicy


Warsztaty mają charakter szkolenia zaawansowanego, dlatego wymagane jest doświadczenie w pracy z Klientem.

Cena kursu: 2952 zł (w tym VAT zw.)

Istnieje możliwość płatności ratalnych, a także dofinansowania z PARP (oferta w BUR)

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje gratis:

--->> narzędzie w postaci pudełka Systemic Values Cards©, których cena rynkowa to 280 zł

--->> *** bonus*** do każdego pudełka dołączone jest 5 linków do wersji elektronicznej (online) Systemic Values Cards© wartosci 255 zł

--->> akcesoria szkoleniowe

--->> drukowane certyfikaty

--->> serwis kawowy i lunchW cenę kursu nie są wliczone dojazd i nocleg.

NAJBLIŻSZE TERMINY KURSÓW:

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved