"Budowanie odporności psychicznej w szkole"

Warsztat stacjonarny przeznaczony dla nauczycieli.

Termin: 3 - 4.09.2021r. (piątek 16.00-19.00, sobota 9.30 – 17.00)
Miejsce: Jelenia Góra
Prowadząca: Anna Rutkowska


Oferowana ścieżka rozwoju stanowi odpowiedź na trudności związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, w szczególności: izolacją społeczną uczniów i nauczycieli oraz z organizacją życia społecznego, edukacyjnego i zawodowego w dobie pandemii, stresem, efektywnością pracy oraz relacjami z innymi ludźmi.
Warsztat jest okazją do poznania sposobów wzmacniania odporności psychicznej i zwiększania emocjonalnego dobrostanu nauczyciela i uczniów.

Warsztaty są adresowane do pedagogów, wychowawców i nauczycieli uczniów szkół podstawowych.

2 dni

warsztat dla osób, które chcą wzmacniać odporność psychiczną pracując z uczniami

14 godz.

dydaktycznych

MTQ48 

Badanie dla każdego uczestnika w cenie warsztatów

Każda osoba biorąca udział w warsztacie weźmie udział badaniu MTQ48 prowadzonym przez certyfikowanego konsultanta i otrzyma indywidualny raport rozwojowy. MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną.

Warsztat zbudowany jest na 3 filarach:

1

Wiedzy

opartej na wynikach aktualnych badań psychologicznych w kontekście budowania odporności psychicznej, rezyliencji,

2

Umiejętnościach

rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych do pracy w czterech obszarach: kontroli - poczuciu wpływu, zaangażowaniu, podejmowaniu wyzwań, pewności siebie oraz rozwijanie umiejętności pracy z uczniami w wymienionych obszarach,

3

Postawach

kształtowanie proaktywnej i otwartej postawy do wzmacniania własnej odporności psychicznej i pracy w oparciu o wartości

Program warsztatu:

  • Definicja odporności psychicznej.
  • Odporność psychiczna w świetle najnowszych badań psychologicznych. 
  • 4 filary odporności psychicznej. 
  • Analiza wyników MTQ48 Uczestników. 
  • Budowanie odporności psychicznej – narzędzia i techniki do pracy z uczniami/klasą. 

Inwestycja:

390 zł za osobę

(w cenę wliczone są: badanie + raport, skrypt dla uczestników, serwis kawowy)

minimalna liczba Uczestników niezbędna do realizacji szkolenia: 10 osób.

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved