Wartościowi ludzie decydują o wartości firmy. Nasza kadra to zwykli - wyjątkowi specjaliści, kierujący się zbieżnymi do naszych wartościami.

Jestem trenerką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491), certyfikowanym coachem i superwizorem ICC. Ukończyłam Systemową Szkołę InnerMasteringu® Posiadam certyfikaty: International Values Trainer and Consultant, International MindSonar® Consultant, Competence Navigator™ Advisio Consultant, Consultant Mental Toughness MTQ48, ILM72 - Zintegrowany Model Przywództwa
Jestem absolwentką Master Class of Management na SWPS.
Swoje kompetencje trenerskie rozwijałam w Szkole Treningu Grupowego (Grupa Training & Consulting), Szkole Coachingu (Pracownia NDO).

W pracy terapeutycznej pracuje w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), jestem certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyłam cykl szkoleniowy „Kontrakt, strategia, zasoby – praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne” i Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień.
Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej, treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi poprzez wartości.

Pracując jako trenerka pomagam odkrywać ludziom ich indywidualne potrzeby, umiejętności, stwarzam warunki do zmian. Bardzo ważne jest dla mnie zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Prowadzę biznes relacyjny w oparciu o wartości. Posiadam 16 letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń grupowych aktywnymi technikami warsztatowymi – ponad 9000 godzin i blisko 5000 uczestników szkoleń. Realizuję własne programy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/ coachingu z szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych zarówno dla grup biznesowych, jak i organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz osób indywidualnych.
(członek zarzadu w PROEDUKACJA Sp. z o.o.)

Anna Rutkowska

TRENERKA, COACH ICC, TERAPEUTKA

Jestem certyfikowanym coachem ICC. Ukończyłem Systemową Szkołę InnerMasteringu® , studia podyplomowe na kierunku „Lean Management" wraz z certyfikatami PDCA Group i IDP Group. Jestem również certyfikowanym: International MindSonar® Consultant, International Values Trainer & Consultant oraz  Competence Navigator™ Advisio Consultant. Ukończyłem Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, Szkołę Coachingu (Pracownia NDO). Obecnie realizuję się zawodowo jako trener, konsultant, coach. Jako menadżer ściśle współpracuję z firmami, organizacjami i JST.
Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji managerskich, planowaniu strategicznym, optymalizacji procesów i efektywności oraz innowacyjnym zarządzaniu sobą i innymi w oparciu o wartości.
Własne bogate doświadczenia zawodowe przekazuję innym w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji i sesji coachingowych. 
Moja otwartość, interdyscyplinarna wiedza i kreatywność w myśl filozofii Lean Thinking, wielokrotnie przyczyniały się do podniesienia efektywności zarówno jednostek jak i całych organizacji. 
(prezes zarzadu w PROEDUKACJA Sp. z o.o.)

Grzegorz Rutkowski.

COACH ICC, TRENER, KONSULTANT


Ponadto współpracujemy ze szkoleniowcami, trenerami i ekspertami z wielu dziedzin
w zależnosci od potrzeb zamawiającego.

© Copyright 2022 PROEDUKACJA - All Rights Reserved