MindSonar®

Badanie systemów i hierarchii wartości oraz stylów myślenia
"Bo w każdym z nas jest o wiele więcej..."

Wszyscy jesteśmy różni i każdy z nas jest inny. Na nasze postrzeganie świata wpływają różne czynniki. Trudno przewidzieć naszą (i innych) reakcję w różnych kontekstach (sytuacjach), jednak można przewidzieć kilka scenariuszy zachowania i wzorców myślenia. Tu nasuwa się pytanie:

ale JAK?

Odpowiedzią na nie jest:

MindSonar® jest interaktywnym narzędziem badającym systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia. To pierwsze narzędzie psychometryczne dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach (kontekstach). Bada nie tylko w jaki sposób ludzie myślą ale też co jest dla nich ważne (wartości i wzorce myślenia w różnych kontekstach). Dlatego dostarcza niezbędną wiedzę wspierającą proces zmiany – zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw itp. Pomaga zrozumieć, w jaki sposób ludzie myślą, będąc w konkretnej sytuacji.

Każdy z nas w procesie zwanym życie tworzy własne wzorce myślenia (metaprogramy). Buduje własne lub adoptuje wzorce innych (np. rodziców), którymi wyróżnia się w swoim sposobie bycia i stylu myślenia. Metaprogramy wpływają na stany emocjonalne oraz uczucia. Inaczej mówiąc metaprogramy to: preferencje poznawczo-percepcyjne, składniki stylu poznawczego, sposoby myślenia.

Poznanie i zmierzenie własnych metaprogramów jest kluczowe w dzisiejszym świecie (BANI) aby poprawiać rezultaty własnych działań i dokonywać pozytywnych zmian w życiu osobistym, zawodowym i budowaniu lepszych relacji w przyszłości

MindSonar® dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników, gdyż używa kategorii (napędów) Gravesa, wykorzystując teorię Spiral Dynamics do zbadania tego, co dana osoba uważa za istotne. 

Mimo iż wszyscy pracownicy otrzymują te same informacje, mają różne opinie na ten sam temat i zupełnie inne rzeczy są dla nich ważne.   

Przeprowadzając badanie w zespole dokładnie wiesz, co motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. Możesz przewidzieć oraz wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje, a potem wyjaśnić to zespołowi i pójść z nim dalej, osiągając jeszcze lepsze efekty.

Zobacz perspektywę uczestnika badania:

Praktyczne wykorzystanie:

MindSonar® to system używany na całym świecie, w biznesie i sporcie, przez osoby wspierające innych w zmianie.

 • coaching indywidualny i zespołowy,
 • wspieranie zmian,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • budowanie zespołu/ów,
 • rekrutacje,
 • szkolenie pracowników,
 • zarządzanie zespołami.

Przykłady zastosowania:

 • poprawa komunikacji np. dopasowanie przekazu do odbiorców, pomoc ludziom w komunikowaniu się w zespołach poprzez uświadomienie im istnienia różnic w stylach myślenia i wartościach,
 • skuteczny wgląd w problemy lub zasoby – coaching, który pozwala na podstawie profili dać informację zwrotną co ludzi blokuje, a co ich rozwija,
 • wspieranie zmiany np. pomoc ludziom w zrozumieniu sytuacji w jakiej się znaleźli i rozwijaniu stylów myślenia, które im służą,
 • zdefiniowanie dominującego profilu w grupie w celu sprawdzenia, który z metaprogramów należy zmienić, aby zmieniła się kultura organizacyjna,
 • poprawienie procesów grupowych.

Dlaczego właśnie MindSonar®

 1. poprawia komunikację w firmie w celu zwiększenia zrozumienia i akceptacji do odmiennych poglądów w firmie,
 2. rozwija nowe umiejętności np. w pracy nad zasobami,
 3. wspiera znalezienie i określanie misji, celów życiowych i zawodowych,
 4. pomaga określić kulturę organizacyjną firm, działów czy zespołów,
 5. pozwala zdiagnozować przyczyny pojawiających się trudności,
 6. narzędzie pomocne w rekrutacji, doborze odpowiednich kandydatów, selekcji i analizowaniu potencjału, badaniu umiejętności,
 7. wpływa na zrozumienie jak wartości wspierają podejmowane działania,
 8. pomaga w rozwiązywaniu problemów oraz sytuacji konfliktowych,
 9. pomaga w tworzeniu zespołów projektowych, aby efektywnie zrealizować cele,
 10. motywuje ludzi do pozytywnej zmiany.

Skorzystaj z badania MindSonar®

w wariancie indywidualnym otrzymasz:

w wariancie zespołowym otrzymasz:

Badanie w liczbach:

poziomów Grves'a
0
metaprogramy
1
sesji interpretacyjnej
0 min

Potrzebujesz jedno czy może więcej badań?

Mamy dla Ciebie wyjątkowe warunki.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności.